Founder : KULAPATI DR. K. M. MUNSHI
President : SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President : SHRI BANWARILAL PUROHIT
     
Executive Committee of Bharatiya Vidya Bhavan Chowk, Mumbai
     
President : SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA

Vice-President:

:

SHRI BANWARILAL PUROHIT

Hon. Secretaries:

:

SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI

Hon. Treasurer:

:

SHRI I.R. KHANDWALA

Executive Secretary & Director General:

: SHRI H.N. DASTUR

Members:

: SHRI AVNISH MEHTA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI SHREEHARI G. ANEY
SMT ANJANA A. SONAWALA
DR. ASHOK SHEKAR GANGULY
Director: : SHRI V.V. BHASKARAN
Director (Sanskritic Studies & Research): : PROF. S.A. UPADHYAYA
Director (Bhavan's Shikshan Bharati): : SHRI RAKESH SAXENA
Director (Administration & Legal): : DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Director (Administration & Legal): : DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Joint Directors: : SHRI P.V.SANKARANKUTTY
SHRI YOGESH KAMDAR
SHRI SADASIVAN PILLAI
Addl. Director (P.G. & Research): : DR. G.B. JANI
Advisor (Research & Development): : SHRI RAMESH OZA
Hon. Director (Finance & Accounts): : SHRI JEEVRAJ OSTAWAL
Superintendent (Accounts): : SHRI JASVANTLAL V. SHAH
Additional Chief Accountant: : SHRI P.M. MADKAIKAR
Additional Registrar: : SHRI RAMESH KUMAR K.
     
Trustees
     
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA : SHRI I. R. KHANDWALA
SHRI BANWARILAL PUROHIT : SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI HARSH VARDHAN KANORIA : SHRI MUKUL A. SONAWALA
SMT. SHOBHANA BHARTIA : SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI AVNISH MEHTA : SHRI SREEHARI .G.ANEY
DR. DINESH K. DAFTARY : SHRI RAJNISH MEHTA
     
Honorary Members
     
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA : PRINCE CHARLES
HRH THE PRINCE OF WALES : SMT ELA RAMESH BHATT
SHRI N. R. NARAYANA MURTHY : SMT KISHORI AMONKAR
SWAMI AKHANDANANDA : SWAMI GANGESHWARANANDA
SWAMI CHINMAYANANDA : SHRI C. RAJAGOPALACHARI
PANDIT JAWAHARLAL NEHRU : SARDAR VALLABHBHAI PATEL
DR. RAJENDRA PRASAD : DR. S. RADHAKRISHNAN
DR. ZAKIR HUSAIN : DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED
SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN : SHRI SRI PRAKASA
SHRI CHIMANLAL H. SETALVAD : SIR C.P. RAMASWAMI AIYAR
MAHAMAHOPADHYAYA DR. P.V. KANE : SHRI B.G. KHER
SHRI MEGJI MATHRADAS : SHRI MOTILAL C. SETALVAD
DR. A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR : ACHARYA JINAVIJAYA MUNI
DR. V.V. GIRI : DR. R.C. MAJUMDAR
SHRI S.K. PATIL : DR. G.S. PATHAK
SHRI G.D. BIRLA : RT. HON. HAROLD MACMILLAN
LORD FENNER BROCKWAY : DR. R.R. DIWAKAR
JUSTICE SHRI M. HIDAYATULLAH : SHRI J.R.D. TATA
SHRI MORARJI DESAI : SHRI NEELAM SANJIVA REDDY
REV. MOTHER TERESA : DR. K. SHIVARAMA KARANTH
SHRI S. NIJALINGAPPA : SWAMI SATCHIDANANDA
LORD CALLAGHAN : SMT. M.S. SUBBULAKSHMI
PROF. (DR.) A.N. MOORTHYRAO
 
PROGRAMMES FOR THE MONTH OF MARCH 2020
Swara Raga Chitra Exhibition
Profile of Sri. H.N. Suresh, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bangalore