Founder : KULAPATI DR. K. M. MUNSHI
President : SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President : SHRI BANWARILAL PUROHIT
     
Executive Committee of Bharatiya Vidya Bhavan Chowk, Mumbai
     
President : SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA

Vice-President:

:

SHRI BANWARILAL PUROHIT

Hon. Secretaries:

:

SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI

Hon. Treasurer:

:

SHRI I.R. KHANDWALA

Executive Secretary & Director General:

: SHRI H.N. DASTUR

Members:

: SHRI AVNISH MEHTA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI SHREEHARI G. ANEY
SMT ANJANA A. SONAWALA
DR. ASHOK SHEKAR GANGULY
Director: : SHRI V.V. BHASKARAN
Director (Sanskritic Studies & Research): : PROF. S.A. UPADHYAYA
Director (Bhavan's Shikshan Bharati): : SHRI RAKESH SAXENA
Director (Administration & Legal): : DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Director (Administration & Legal): : DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Joint Directors: : SHRI P.V.SANKARANKUTTY
SHRI YOGESH KAMDAR
SHRI SADASIVAN PILLAI
Addl. Director (P.G. & Research): : DR. G.B. JANI
Advisor (Research & Development): : SHRI RAMESH OZA
Hon. Director (Finance & Accounts): : SHRI JEEVRAJ OSTAWAL
Superintendent (Accounts): : SHRI JASVANTLAL V. SHAH
Additional Chief Accountant: : SHRI P.M. MADKAIKAR
Additional Registrar: : SHRI RAMESH KUMAR K.
     
Trustees
     
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA : SHRI I. R. KHANDWALA
SHRI BANWARILAL PUROHIT : SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI HARSH VARDHAN KANORIA : SHRI MUKUL A. SONAWALA
SMT. SHOBHANA BHARTIA : SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI AVNISH MEHTA : SHRI SREEHARI .G.ANEY
DR. DINESH K. DAFTARY : SHRI RAJNISH MEHTA
     
Honorary Members
     
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA : PRINCE CHARLES
HRH THE PRINCE OF WALES : SMT ELA RAMESH BHATT
SHRI N. R. NARAYANA MURTHY : SMT KISHORI AMONKAR
SWAMI AKHANDANANDA : SWAMI GANGESHWARANANDA
SWAMI CHINMAYANANDA : SHRI C. RAJAGOPALACHARI
PANDIT JAWAHARLAL NEHRU : SARDAR VALLABHBHAI PATEL
DR. RAJENDRA PRASAD : DR. S. RADHAKRISHNAN
DR. ZAKIR HUSAIN : DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED
SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN : SHRI SRI PRAKASA
SHRI CHIMANLAL H. SETALVAD : SIR C.P. RAMASWAMI AIYAR
MAHAMAHOPADHYAYA DR. P.V. KANE : SHRI B.G. KHER
SHRI MEGJI MATHRADAS : SHRI MOTILAL C. SETALVAD
DR. A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR : ACHARYA JINAVIJAYA MUNI
DR. V.V. GIRI : DR. R.C. MAJUMDAR
SHRI S.K. PATIL : DR. G.S. PATHAK
SHRI G.D. BIRLA : RT. HON. HAROLD MACMILLAN
LORD FENNER BROCKWAY : DR. R.R. DIWAKAR
JUSTICE SHRI M. HIDAYATULLAH : SHRI J.R.D. TATA
SHRI MORARJI DESAI : SHRI NEELAM SANJIVA REDDY
REV. MOTHER TERESA : DR. K. SHIVARAMA KARANTH
SHRI S. NIJALINGAPPA : SWAMI SATCHIDANANDA
LORD CALLAGHAN : SMT. M.S. SUBBULAKSHMI
PROF. (DR.) A.N. MOORTHYRAO
 
EVENTS FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2019
EVENTS FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2019(a)
EVENTS FOR THE MONTH JUNE 2019
MESSAGE OF MAHABHARATA
Profile of Sri. H.N. Suresh, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bangalore